Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 10-1-2020

6 januari 2020

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- Nader afwegingskader Kwaliteit Limburgse Centra;
- Koers naar de toekomst; provinciaal beleidskader voor de Limburgse landbouw en agrifoodsector.

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering RLN op 10-1-2020 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger

Attentie: Statencommissies CS (Veldekezaal) en RLN (Statenzaal) vergaderen op 10-1-2020 parallel.