Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 10 en 11 september 2020

7 september 2020

De vergadering Statencommissie RLN start op 10-9-2020 om 19:00 uur met voortzetting op 11-9-2020 om 09:00 uur.

Op de voorlopige agenda voor RLN op 10-9-2020 staat onder meer het volgende punt:

- bespreekstuk Stikstof.

Op de voorlopige agenda voor RLN op 11-9-2020 staat onder meer het volgende punt:

- uitgangspuntennotitie Waterprogramma.

Volg live de vergadering via YouTube.

Agenda en vergaderstukken Statencommissie RNL 10-9-2020

Agenda en vergaderstukken Statencommissie RNL 11-9-2020

Alle vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen kunnen via livestream worden gevolgd.