Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 4-9-2020

31 augustus 2020

De vergadering van Statencommissie voor Cultuur en Samenleving (CS) start om 09:00 uur in de Feestzaal van het Gouvernement.

Op de voorlopige agenda van Statencommissie CS 4-9-2020 staat onder meer het volgende punt:

- Statenvoorstel Correctief bindend referendum.

Volg de commissievergadering  CS live via YouTube.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen kunnen via livestream worden gevolgd.