Vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid (MD) op 29-5-2020

25 mei 2020

De vergadering van Statencommissie MD start om 14:30 uur in de Statenzaal.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- N266-N275 Nederweert, kiezen voorkeursalternatief, bepalen definitieve scope en financiering van het project;

- Beleidskader Circulaire Economie.

Livestream vergadering Statencommissie MD 29-5-2020

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/

log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Agenda en vergadertukken Statencommissie MD 29-5-2020

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen voorlopig niet toegankelijk voor publiek. Vergaderingen kunnen via livestream gevolgd worden.