Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN) 28 en 29 mei 2020

25 mei 2020

De vergadering van Statencommissie RLN start op 28-5-2020 om 19:00 uur en wordt voortgezet op 29-5-2020 om 09:00 uur in de Statenzaal

Op de voorlopige agenda voor 29 mei a.s. staan onder meer de volgende punten:

- Landschap verbindt Limburg;
- Limburgs Aanvalsplan Stikstof.

Livestream vergadering Statencommissie RLN 28 en 29-5-2020

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/

log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Agenda en vergaderstukken van Statencommissie RLN 28-5-2020.

Agenda en vergaderstukken van Statencommissie RLN 29-5-2020.

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen voorlopig niet toegankelijk voor publiek. Vergaderingen kunnen via livestream gevolgd worden.