Vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 13-3-2020

9 maart 2020

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement en zal plaatsvinden zonder publiek.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering MD op 13-3-2020 zijn digitaal beschikbaar.

Attentie: Via bovenstaande link is tevens de vergadering live (audio) te volgen.

Er zijn voor deze vergadering geen aanmeldingen voor spreekrecht van burgers ontvangen.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger

Voor vragen kunt u zich melden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.