Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 6-3-2020

2 maart 2020

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
- Statenvoorstel inzet resterende middelen Chemelot Research Facilities BV t.b.v. uitbreiding van Brightlands Chemelot Campus op Chemelot Noord (GREX Noord); 
- toelichtende presentatie door ZRK op onderzoeksrapport ZRK papierfabriek Meerssen.

Deze Commissievergadering start om 14:30 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering FEB op 6-3-2020 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger