Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 6-3-2020

2 maart 2020

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
- Initiatiefvoorstel Pilot Burgertop Limburg; afronding en opvolging van de resultaten;
- Statenvoorstel Beleidskader Veiligheidsagenda Limburg.

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering CS op 6-3-2020 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger