Statenvergadering 7-2-2020

3 februari 2020

Op de agenda staat onder meer:

Toelating en installatie nieuw Statenlid tot Provinciale Staten.

Deze Statenvergadering vindt plaats in de Statenzaal van het Gouvernement.

Alle vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount: 
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39 of via sta­ten@prvlim­burg.nl.

Agenda, vergaderstukken en livestream Statenvergadering 7-2-2020.