Statenvergadering 14-2-2020

8 februari 2020

Deze Statenvergadering vindt plaats in de Statenzaal van het Gouvernement.

Alle vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount: 
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39 of via sta­ten@prvlim­burg.nl.

Agenda, vergaderstukken en livestream Statenvergadering 14-2-2020.