Se­rious game over in­te­gri­teit ge­lan­ceerd voor pro­fes­si­o­nals in het pu­blie­ke do­mein

Gepubliceerd op 24 november 2020 (om 10:00)

De Werkgroep Integriteit Limburg heeft, samen met game-ontwerper Goal043, de integriteits-game 'Zuivere Koffie, ontwikkeld.

Het is een zogeheten 'serious game', bedoeld om het integriteitsbesef van bestuurders en ambtenaren werkzaam in het publieke domein te versterken. De gebruiker krijgt in de app op speelse wijze lastige morele dilemma's en keuzes voorgelegd in de fictieve gemeente Oranjelanden.

De app is vanaf 1 december landelijk beschikbaar en gratis te downloaden via de appstore.

Gouverneur Theo Bovens heeft de app op maandag 23 november, tijdens een digitale bijeenkomst van alle Commissarissen van de Koning gedemonstreerd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren en minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Meer weten? Bekijk de trailer https://www.goa.../zuivere-koffie of de website van de Werkgroep Integriteit Limburg. Hier wordt inhoudelijke ondersteuning over integriteit
geboden: www.integriteitlimburg.nl