Regeling Grote Projecten 2020

3 november 2020

De handleiding voor het werken met de Regeling Grote Projecten 2020 is geactualiseerd en op 30 oktober 2020 door de Controlecommissie vastgesteld.

• Toegevoegd is het proces waarbij PS op eigen initiatief een project als Groot Project kunnen aanwijzen (via een initiatiefvoorstel). De Regeling Grote Projecten voorzag reeds in deze mogelijkheid; in de handleiding is dit nu verder in een eenduidig proces uitgewerkt.
• In de Statencommissie FEB van 8 mei 2020 zijn Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om voortgangsrapportages zodanig op tijd aan te leveren dat GS nog tijd hebben om te reageren op de analyse van de Griffie voordat de voortgangsrapportage en analyse in de vakcommissie wordt besproken. Ook dit proces is uitgewerkt in de handleiding.
• De Agendacommissie heeft op 23 september 2016 besloten dat elke voortgangsrapportage voor de commissievergadering wordt geagendeerd met als behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen. In de praktijk blijkt dat elke geagendeerde voortgangsrapportage altijd wordt besproken in de commissie. De handleiding is hier op aangepast.

Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2020 (2-10-2020) (pdf, 337 kB)

Handleiding werken met de regeling grote projecten (RGP) Provincie Limburg 2020 (30-10-2020) (pdf, 499 kB)

Meer informatie via Jolanda de Kreij (jed.de.kreij@prvlimburg.nl) Griffie.