Kijk live naar de Statenvergadering op diverse data juni 2020

8 juni 2020

Deze Statenvergadering begint op donderdagavond 11-6-2020 en wordt voortgezet op vrijdag 12-6,  donderdagavond 18-6, vrijdag 19-6, donderdagavond 25-6, vrijdag 26-6 en maandagavond 29-6-2020.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de onderstaande donderdag-vergaderdata gemeld te worden bij de Griffie over een onderwerp dat op die donderdag of daaropvolgende vrijdag staat geagendeerd; aanmelden telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Vanwege coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen voorlopig niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen kunnen via livestream worden gevolgd.

Klik op onderstaande linken voor de agenda, vergaderstukken en livestream (na de vergadering is dit de link voor terug kijken).

  • PS 11-6-2020 donderdag van 18:00-22:00 uur;
  • PS 12-6-2020 vrijdag van 09:00-18:00 uur;
  • PS 18-6-2020 donderdag van 18:00-22:00 uur Jaarstukken 2019 en 1e afwijkingenrapportage 2020;
  • PS 19-6-2020 vrijdag van 09:00-18:00 uur;
  • PS 25-6-2020 donderdag van 18:00-22:00 uur;
  • PS 26-6-2020 vrijdag van 09:00-18:00 uur Voorjaarsnota 2020;
  • PS 29-6-2020 maandag van 19:00-22:00 uur besluiten en stemming alle behandelstukken 11-6 t/m 26-6-2020. Afscheid en toelating en installatie nieuw Statenlid tot Provinciale Staten

Alle vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site www.ibabs.eu

Log in met het zogenaamde burgeraccount: 
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger