Kijk live naar het vervolg van de vergadering van Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 27-11-2020

23 november 2020

Statencommissie FEB vergadert op 27-11-2020 om 09:00 uur in de Statenzaal en is live te volgen.

Link naar agenda, vergaderstukken en live meekijken vergadering Statencommissie FEB op 27-11-2020.

Op de voorlopige agenda staat onder meer het volgende punt:

  • Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' en financiering infrastructuur (Randwegvariant);
  • Financieringsvoorstel en incentives in het kader van de acquisitie van het bedrijf Hessing Supervers.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden via livestream uitgezonden.