Kijk live naar de vergadering van Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 9-10-2020

5 oktober 2020

Statencommissie FEB vergadert op 9-10-2020 om 13:00 uur in de Feestzaal.

De vergadering is via livestream te volgen.

Agenda en vergaderstukken vergadering Statencommissie FEB op 9-10-2020.

Op de voorlopige agenda voor Statencommissie FEB 9-10-2020 staan onder meer de volgende punten:

  • Statenvoorstel Kenbaar maken van wensen en bedenkingen terzake het voorgenomen besluit van GS d.d. 1-9-2020 inzake het verstrekken van een geldlening aan Wyckerveste ad. € 3,75 miljoen t.b.v. herontwikkeling locatie voormalige leeuwbrouwerij te Valkenburg;
  • onderzoeksvraag/aanpak onafhankelijk onderzoek ‘Ruimte voor verbetering’.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen kunnen via livestream worden gevolgd.