Kijk live naar de vergadering van Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 9-10-2020

5 oktober 2020

Statencommissie CS vergadert op 9-10-2020 om 09:00 uur in de Feestzaal.

Volg de commissievergadering CS live via YouTube.

Agenda en vergaderstukken Statencommissie CS 9-10-2020.

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

  • informerend stuk Kader maatschappelijke organisaties – Sociale bindingskracht in limburg 2021-2024;
  • ededeling portefeuillehouder inzake toezegging 8507 hulp Kinder- en Jongerenrechtswinkel;
  • Statenvoorstel Erkenning Cultuurplanstatus 2021-2024.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen kunnen via livestream worden gevolgd.