Kijk live naar de stemvergadering van Provinciale Staten op 16-11-2020

16 november 2020

Kijk live naar de Statenvergadering op 16-11-2020

Op maandag 16-11-2020 Statenvergadering via video conference.
Vanaf 19:00 uur wordt over alle behandelde Statenvoorstellen die op 13-11-2020 zijn behandeld gestemd.

Dit betreft een YouTube uitzending via bovenstaande link.

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen kunnen via livestream worden gevolgd.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39 of via sta­ten@prvlim­burg.nl.

Alle vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site www.ibabs.eu

Log in met het zogenaamde burgeraccount: 
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger