Kijk live naar de vergadering van Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 16-10-2020

12 oktober 2020

Statencommissie MD vergadert op 16-10-2020 om 11:00 uur in de Feestzaal.

Volg live de vergadering via YouTube.

Agenda en vergaderstukken Statencommissie MD 16-10-2020.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

  • Landschappelijke inpassing Kasteel Reijmersbeek;
  • Provinciale Energie Strategie (deel 2).

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen kunnen via livestream worden gevolgd.