Kijk live naar de vergadering van Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 16-10-2020

12 oktober 2020

Statencommissie RLN vergadert op 16-10-2020 om 09:00 uur in de Feestzaal.

Volg live de vergadering via YouTube.

Agenda en vergaderstukken Statencommissie RNL 16-10-2020

Op de voorlopige agenda staat onder meer het volgende punt:

Voorgenomen verkoop provinciale gronden t.b.v. Energielandschap Wells Meer.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu.

Log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen kunnen via livestream worden gevolgd.