Extra vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 31-1-2020

27 januari 2020

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- Statenvoorstel Leisurelane;

- Statenvoorstel Verrekening financiële effecten voor Arriva (concessiehouder) als gevolg van de vertraging in de realisatie van de infrastructurele maatregelen op de Maaslijn.

Deze Commissievergadering start om 13:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering MD op 31-1-2020 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger