Extra vergadering Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 5-6-2020

29 mei 2020

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- Statenvoorstel Fondsvergroting Limburgs Energie Fonds B.V;
- Statenvoorstel Financieringsaanvraag Aandeelhouderslening Enexis.

Deze vergadering start om 15:00 uur en vindt plaats in de Statenzaal.

De vergadering is via livestream te volgen.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/

log in met het zogenaamde burgeraccount:

Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Agenda en vergadertukken Statencommissie FEB 5-6-2020

Attentie: 
In verband met inachtneming van de coronamaatregelen zijn alle openbare vergaderingen voorlopig niet toegankelijk voor publiek. Vergaderingen kunnen via livestream gevolgd worden.