Extra vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 13-3-2020

9 maart 2020

Deze extra Commissievergadering start om 13:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement en zal plaatsvinden zonder publiek.

Op de agenda staat het volgende punt:
- Statenvoorstel Beleidskader Veiligheidsagenda Limburg.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering CS op 13-3-2020 zijn digitaal beschikbaar.

Via YouTube kunt u de vergadering live (audio) volgen.

Er zijn voor deze vergadering geen aanmeldingen voor spreekrecht van burgers ontvangen.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger

Voor vragen kunt u zich melden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.