Annulering Statenvergadering op 27-3-2020, informatie over Statenvergadering 3-4-2020

20 maart 2020

Statenvergadering 27-3-2020 vervalt, informatie over Statenvergadering 3-4-2020.

Attentie:

Naar aanleiding van de actuele situatie rondom Corona is het besluit genomen om de Statenvergadering van vrijdag 27 maart a.s. niet te laten doorgaan.

De Statenvergadering van vrijdag 3 april 2020 gaat door met drie inhoudelijke voorstellen:
• G-20-010 Gewijzigd Statenvoorstel GREX Noord;
• G-20-007 Statenvoorstel Voortgangsrapportage 2019 en verbetervoorstellen Verordening impulsplan 'Starters een eigen thuis' Provincie Limburg 2016;
• G-20-016 Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf (SVHL).

De Provincie zorgt voor een zo veilig mogelijk proces, binnen de richtlijnen van de rijksoverheid (conform advisering RIVM en GGD).

Voor vragen kunt u zich melden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.