Annulering commissievergaderingen op 20-3-2020

17 maart 2020

De vergaderingen van de Controlecommissie en de Statencommissie RLN op 20-3-2020 gaan niet door.

Attentie:

Naar aanleiding van de actuele situatie rondom Corona is het besluit genomen om de Controlecommissie en de Statencommissie RLN van vrijdag 20 maart a.s. niet te laten doorgaan.

De openbare vergaderstukken zijn beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger

Voor vragen kunt u zich melden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.