Volg live de Statenvergadering op 15-2-2019

11 februari 2019

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

- Evaluatie, voortzetting en borging in de toekomst Burgertop Limburg 2018, Initiatiefvoorstel Raad van Toezicht Burgertop 2018;

- Statenvoorstel Provinciale bijdrage Brightlands Sustainable Technology Center (BSTC) eerste halfjaar 2019;

- Statenvoorstel Provinciale bijdrage programma Brightlands Techruption.

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

De agenda en vergaderstukken voor de vergadering van PS 15-2-2019 zijn digitaal beschikbaar en tevens te raadplegen via  de Vergaderkalender.

Volg de vergadering via Livestream.