Volg live de Statenvergadering op 15-11-2019

11 november 2019

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

- Kader kwaliteit Limburgse Centra;
- Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van geiten.

Deze Statenvergadering vindt plaats in de Statenzaal van het Gouvernement en start om 10:00 uur.

Alle vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount: 
Site: limburg 
E-mailadres: burger 
Wachtwoord: burger

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39 of via staten@prvlimburg.nl.

De agenda en vergaderstukken voor deze Statenvergadering zijn tevens digitaal beschikbaar via de Vergaderkalender; hier kunt u ook de vergadering volgen via livestream.