Volg live de Statenvergadering op 28-6-2019

24 juni 2019

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

- bespreking Collegeprogramma;
- benoeming en installatie nieuwe gedeputeerden;
- toelating en installatie nieuwe Statenleden tot Provinciale Staten.

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

De agenda en vergaderstukken voor deze Statenvergadering op 21-6-2019 zijn digitaal beschikbaar via de Vergaderkalender; hier kunt u tevens de vergadering live volgen via Livestream.