Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 11-10-2019

7 oktober 2019

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- veiligheid op Chemelot;
- verdiepingsonderzoek regieorganisatie Meerssen met Maastricht.

Deze Commissievergadering start om 13:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering FEB op 11-10-2019 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger