Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 13-9-2019

9 september 2019

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- Veiligheid op Chemelot
- Natuurbeheerplan Limburg 2020

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering RLN op 13-9-2019 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger