Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 1-2-2019

25 januari 2019

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
- 3 Statenvoorstellen gericht op de verdere ontwikkeling van de kennis-as: het project BReIN , het Brightlands Sustainable Technology Center (BSTC) en het programma Brightlands Techruption;
- nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Deze Commissievergadering start om 11:30 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering FEB op 1-2-2019 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger