Vergadering Controlecommissie op 25-1-2019

22 januari 2019

Op de voorlopige agenda (openbaar gedeelte) staat onder meer het volgende punt:
- themabijeenkomst Zuidelijke Rekenkamer Onderzoek en Big Data.

Deze Commissievergadering start om 14:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht en kent een openbaar en een besloten gedeelte.

Agenda en vergaderstukken voor het openbaar gedeelte van de Controlecommissie op 25-1-2019 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger