Installatievergadering Limburgs Parlement op donderdag 28 maart 2019

22 maart 2019

Op de agenda staat naast de installatie van de nieuw gekozen leden van Provinciale Staten tevens het aanbieden van het overdrachtsdocument door de voorzitter van Provinciale Staten aan de fungerend vicevoorzitter.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

De agenda en vergaderstukken voor deze bijzondere vergadering PS 28-3-2019 zijn tevens digitaal beschikbaar en te raadplegen via  de Vergaderkalender.

Volg de vergadering via Livestream.