Extra Statenvergadering 18-4-2019

15 april 2019

Extra Statenvergadering inzake tussenrapportage aan Provinciale Staten over de pre-informatie fase coalitievorming.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

De agenda en vergaderstukken voor deze extra Statenvergadering op 18-4-2019 zijn tevens digitaal beschikbaar en te raadplegen via  de Vergaderkalender.

Volg de vergadering via Livestream.