Extra Statenvergadering 22 november a.s.

18 november 2019

Het Limburgs Parlement komt vrijdag 22 november a.s. opnieuw bij elkaar om te stemmen over de wijzigingsverordening geitenhouderij en de bijbehorende Nota van zienswijzen en de amendementen en moties die zijn ingediend. Deze wijzigingsverordening geeft uitvoering aan de motie 2441 “bouwstop geitenhouderijen” van 9 november 2018.

De reden hiervoor is dat tijdens de Statenvergadering van 15 november jl. over een amendement waarin werd gevraagd om een verruiming van het overgangsrecht terug te draaien, de stemmen staakten: 22 Statenleden stemden voor en 22 tegen. Bij het staken van stemmen dient in dit geval de beslissing te worden uitgesteld tot een volgende vergadering.

Agenda en vergaderstukken extra Statenvergadering op 22 november 2019.