Afscheidsvergadering Limburgs Parlement op woensdag 27 maart 2019

22 maart 2019

Tijdens deze bijzondere vergadering wordt afscheid genomen van de leden van Provinciale Staten van de zittingsperiode 2015-2019.
Deze Statenvergadering is openbaar en start om 14:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Op de voorlopige agenda staat onder meer, naast het afscheid nemen van de huidige Statenleden, het aanbieden van het overdrachtsdocument door de voorzitter of diens plaatsvervanger van het Presidium aan de voorzitter van Provinciale Staten.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

De agenda en vergaderstukken voor deze bijzondere vergadering PS 27-3-2019 zijn tevens digitaal beschikbaar en te raadplegen via  de Vergaderkalender.

Volg de vergadering via Livestream.