Volg live de Statenvergadering op 14-12-2018

7 december 2018

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- toelating en installatie nieuw Statenlid tot Provinciale Staten;
- financiële Eindejaarsbijstelling 2018;
- wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014;
- doorontwikkeling en financiering BV Campus Vastgoed Greenport Venlo.

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

De agenda en vergaderstukken voor de vergadering van PS 14-12-2018 zijn digitaal beschikbaar en tevens te raadplegen via  de Vergaderkalender.

Volg de vergadering via Livestream.