Volg live de Statenvergadering op 28-9-2018

24 september 2018

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- Statenvoorstel Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan 'Windpark Greenport Venlo';

- Statenvoorstel Evaluatie en aanvraag tweede tranche subsidie Kennis-As project Limburg INvesteert in haar Kenniseconomie

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie: Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

De agenda en vergaderstukken voor de vergadering van PS 28-9-2018 zijn digitaal beschikbaar en tevens te raadplegen via  de Vergaderkalender.

Volg de vergadering via Livestream.