Volg live de Statenvergadering op 29-6-2018

25 juni 2018

Op de voorlopige agenda staan onder andere de volgende punten:

- Voorjaarsnota 2018

- Gewijzigd Statenvoorstel verkoop papierfabriek, bedrijfshal en twee kantoorvilla’s aan Building Marsna B.V. in Meerssen.

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie: Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu:

Log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

De agenda en vergaderstukken voor de vergadering van PS 29-6-2018 zijn digitaal beschikbaar en tevens te raadplegen via  de Vergaderkalender.

Volg de vergadering via Livestream.