Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 2-11-2018

29 oktober 2018

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
• Statenvoorstel naar aanleiding van het rapport ZRK over informatieveiligheid Provincie Limburg;
• debat over ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Deze Commissievergadering start om 11:30 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 2-11-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:

site: limburg

e-mailadres: burger

wachtwoord: burger