Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 5-10-2018

1 oktober 2018

Op de voorlopige agenda staat onder meer:

- Uitvoeringsagenda Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving

Let op gewijzigd aanvangstijdstip: de Commissievergadering start om 13:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering RLN op 5-10-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:

site: limburg

e-mailadres: burger

wachtwoord: burger