Vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 31-8-2018

27 augustus 2018

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- Statenvoorstel Rapport Zuidelijke Rekenkamer inzake Beheer en onderhoud kunstwerken provincie Limburg;

- Voortgangsrapportage N280 West, wegvak Roermond.

Deze Commissievergadering start om 09:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering MD op 31-8-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:

site: limburg

e-mailadres: burger

wachtwoord: burger