Vergadering Jaarrekeningcommissie op 8-6-2018

1 juni 2018

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

- Statenvoorstel Jaarstukken 2017;

- Inventarisatie speerpunten analyse Begroting 2019 door Statenonderzoeker;

- Plannnig & Control Cyclus, evaluatie en uitgangspunten 2019.

De vergadering start om 11:30 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en stukken voor de Jaarrekeningcommissie op 8-6-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: sta­ten@prvlim­burg.nl.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu,

log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger