Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 25-5-2018

18 mei 2018

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:
- effectmeting Sociale Agenda;
- veilig Zwemmen in Limburg;
- culturele Subinfrastructuur 2019-2020.

De vergadering start om 09:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering CS op 25-5-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger