Vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 18-5-2018

14 mei 2018

Op de voorlopige agenda staan onder meer:

- Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Proefdraaiplaats Maastricht Aachen Airport;

- Sonderende nota Aanpak en aandachtspunten Omgevingsvisie Limburg en Omgevingsverordening Limburg;

- Statenvoorstel Provinciale Coördinatieregeling Windpark Greenport Venlo;

- Gebiedsontwikkeling Sibelcogroeve Heerlen.

De vergadering start om 11:30 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering RLN op 18-5-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:

site: limburg

e-mailadres: burger

wachtwoord: burger