Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 6-4-2018

30 maart 2018

Op de agenda staan onder meer de punten:

- omvorming van de Stichting Euregio Maas-Rijn in een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS);

- uitvoeringsstrategie Aanvalsplan Arbeidsmarkt Zo WERKT Limburg.

De vergadering start om 11:30 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en stukken voor de Commissievergadering FEB op 6-4-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu,

log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger