Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 30-3-2018

26 maart 2018

Op de agenda staan onder meer de punten:
- Sociale Agenda Limburg 2025 – rapportage Actiecentrum Limburg Positief Gezond – periode september 2017 – maart 2018;
- uitvoering motie 2362 intensivering kinderwelzijn en (kinder)armoede.

De vergadering start om 09:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en stukken voor de Commissievergadering CS op 30-3-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site ibabs.eu,

log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger