Vergadering Statencommissie voor Cultuur en Samenleving op 7-12-2018

3 december 2018

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:

- Tweede Voortgangsrapportage Sociale Agenda Limburg 2025;
- Monitoringsrapportage 2018, Kader maatschappelijke organisaties 2017-2020 'Sociale bindingskracht anno nu'.

Deze Commissievergadering start om 14:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering CS op 7-12-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:
site: limburg
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger