Geannuleerd: vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 31-8-2018

30 augustus 2018

Het enige bespreekpunt op de agenda: het Statenvoorstel PIP Windpark Greenport Venlo wordt doorgeschoven naar een extra ingelaste Commissievergadering op vrijdag 21 september a.s. om 09:00 uur in de Statenzaal.

Tevens staat dan geagendeerd het Statenvoorstel Beleidskader Windenergie.