Extra vergadering Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur op 21-9-2018

17 september 2018

Op de voorlopige agenda staan de volgende punten:

- Statenvoorstel Energiebeleid in transitie - LEKTA - Alliantie, Agenda en Aanpak - Provinciale beleidsaccenten 2018-2019 in de energietransitie-opgave;

- Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan Windpark Greenport Venlo.

Deze extra commissievergadering start om 09:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Agenda en vergaderstukken voor de Commissievergadering RLN op 21-9-2018 zijn digitaal beschikbaar.

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar via de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://www.ibabs.eu/.

log in met het zogenaamde burgeraccount:

site: limburg

e-mailadres: burger

wachtwoord: burger