Wisseling van het voorzitterschap van de Euregio Maas-Rijn op 30 november 2022

17 november 2022

Het voorzitterschap van de Euregio Maas-Rijn wisselt om de 3 jaar. Dit heeft het voordeel dat alle partnerregio's (Provincie Luik, Provincie Belgisch Limburg, Duitstalige Gemeenschap van België, Provincie Nederlands Limburg, Region Aachen Zweckverband) een nieuwe impuls kunnen geven aan de grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn.

Na drie jaar voorzitterschap in Luik draagt Luc Gillard (Gedeputeerde Provincie Luik) op 30 november het stokje over aan Emile Roemer, Commissaris van de Koning (gouverneur) van Nederlands Limburg. Het voorzitterschap van de provincie Luik (2019 – 2022) vond plaats ten tijde van verschillende crises. Het is het nu de provincie Nederlands Limburg die de komende 3 jaar (2022 - 2025) het werk van de EMR zal leiden.

U bent van harte uitgenodigd om bij de wisseling van het voorzitterschap aanwezig te zijn.

Prioriteiten van Limburg

De heer Emile Roemer zal in zijn inaugurele rede onder andere ingaan op de prioriteiten van Nederlands Limburg. Thema’s als waterveiligheid, stikstof en ruimtegebruik, energie, inflatie en dalend vertrouwen in overheden stoppen niet bij de grens en verdienen een ruime blik. De heer Luc Gillard zal in zijn afscheidsrede het werk van de EMR onder de loep nemen. Daarnaast zullen deskundigen van de Euregio Maas-Rijn in een paneldiscussie praktische onderwerpen toelichten op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarkt, mobiliteit, politiewerk en reddingsoperaties.

De Euregio Maas-Rijn is meer dan een gebied op een kaart. Het wordt in het dagelijks leven door 4 miljoen mensen beleefd en bemind. Om het leven van deze mensen in hun grensoverschrijdende dagelijkse leven te vereenvoudigen: Dat is de missie van de Euregio Maas-Rijn EGTS.

Het programma vindt u in het bijgevoegde PDF-bestand > Wisseling voorzitterschap (pdf, 2.3 MB)

Praktische informatie

Datum: 30 november 2022 van 17:15 tot 19:15 uur.

Locatie: Statenzaal van het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, Nederland.

Interviews: van 19:15 tot 19:30 is er een persmoment gepland waar u vragen kunt stellen aan de heren Roemer en Gillard of aan de directeur van EMR, Michael Dejozé.

Inschrijven: wilt u zich aanmelden vóór 28 november 2022? Dat kan bij mevr. Tamara Koenen, communicatiemanager Euregio Maas-Rijn, via tel. +32 (0)87 789 653 / mobiel +32 (0)490 659 717 of tamarakoenen@euregio-mr.eu